26Apr
2017
0

Principiile unui profesor de succes in epoca modernă

Realitățile la care trebuie să se adapteze școala românească sunt într-o schimbare continuă. Avalanșa de schimbări la care este supus un cadru didactic în fiecare zi necesită cunoașterea tuturor aspectelor care ar putea afecta desfășurarea activității educative. Astfel, un profesor trebuie să își însușească anumite principii care să-l ajute să păstreze un echilibru între teorie și practică.

Modalități prin care un cadru didactic poate menține o atmosferă plăcută

Cadrul didactic trebuie să identifice propriul mod de a conduce o clasă, să arate implicare, să ofere informațiile cerute de învățăcei. De asemena, să poată soluționa eventualele situații apărute, astfel încât să ofere o lecție pe care elevii să o poată reține și aplica mai târziu.

El tebuie să cunoască momentul prielnic în care să implice activ elevii, dar și când este momentul în care să captiveze atenția celor mici.

Atunci când un cadru didactic ridică o barieră între el și cursant printr-un comportament prea rece și formal, riscă să îl determine să devină neimplicat și dezinteresat de ora sa. Profesorul trebuie să cunoască momentul în care trebuie să ofere elevului și sprijin emoțional pentru că acesta conduce la creșterea nivelului de încredere între ei. O relație bazată pe încredere duce la o implicare mult mai activă a elevilor în activitățile din clasă, permite profesorului să facă mai ușor corectarea comporamentelor nepotrivite și astfel se creează un mediu plăcut pentru învățare.

Aplanarea conflictelor și restaurarea bunei desfășurări a cursurilor

Trebuie să luăm în considerare importanța pe care o au aceste principii asupra întregului sistem școlar. În ultimii ani mass-media a evidențiat tot mai mult fenomenele de violență școlară. Aceste crize se declanșează de multe ori și din lipsa unei comunicări eficiente între profesor și elev și invers. În mod evident, profesorul trebuie să găsească soluții eficiente pentru a restaura buna înțelegere între cei implicați. Aici, subiectul este unul puțin mai complex întrucât acesta trebuie să știe cum să se impună, dar în același timp să mențină o atitudine calmă și să aplaneze conflictele.

Este importantă și capacitatea de previzionare a unor astfel de probleme. O dată ce un profesor este înzestrat cu o astfel de capacitate, îi este mult mai simplu să distragă atenția copiilor din timp, astfel încât conflictul sau actul de violență să nu mai aibă loc. Într-o clasă, putem spune că avem un amalgam de personalități care trebuie menținute sub control și educate astfel încât să se formeze oameni respectabili pentru societate.

Așadar, un profesor trebuie să aibă principii foarte bine împământate și să aibă o metodă pedagogică extrem de bine pusă la punct, astfel încât procesul educațional să fie unul plăcut și benefic pentru toți participanții.