19Jul
2017
0

Cum să îmbunătăţim calitatea timpului petrecut în clasă

De mii de ani ne străduim să găsim modalităţi cât mai eficiente de educaţie, pentru ca generaţia care vine după noi să aibă o viaţă mai bună. Dacă profesorii şi toţi cei implicaţi în educaţie dau ce au ei mai bun în fiecare ocazie de învăţare, atunci şi rezultatul va fi pe măsură, cel mai bun posibil.

Cel mai uşor într-un sistem de învăţământ este să obţinem calitatea informaţiei: completă, corectă, actuală. Există manuale, programe, metodologii şi e destul de simplu. Dar când vorbim despre calitatea abilităţilor dascălilor sau a procesului de învăţământ în general, atunci lucrurile sunt diferite.  Este nevoie de multă practică, dăruire, creativitate, fixarea unor standarde şi îmbunătăţirea lor continuă.

Un profesor bun poate preda la cea mai sofisticată şcoală privată din mediul urban, dar şi la o mică şcoală de sat şi să influenţeze calitatea învăţării elevilor la fel de semnificativ. De aceea factorul uman este unul dintre cele mai importante elemente care pot conduce la un învăţământ calitativ.

S-a demonstrat în numeroase rânduri că de fapt calitatea timpului petrecut cu elevii este mai importantă decât cantitatea.  Evoluţia emoţională şi academică a copiilor nu depinde doar de numărul efectiv de ore în clasă, ci ţine mai ales de căldura şi sensibilitatea relaţiei şi de modul în care au existat activităţi variate care să completeze clasica expunere de informaţii de la catedră.

Iată câteva elemente importante care pot creşte calitatea timpului petrecut la şcoală:

  • folosirea de metode interactive la clasă, care să stimuleze implicarea activă  a elevilor, iniţiativa, creativitatea, gândirea critică, responsabilitatea, să asigure o mai bună punere în practică a cunoştinţelor şi deprinderilor acumulate.
  • crearea de activităţi şcolare şi extraşcolare menite să promoveze învăţarea prin cooperare, să încurajeze munca în echipă, comunicarea, să ducă la dezvoltarea abilităţilor sociale ale copiilor.
  • îmbunătăţirea ofertei educaţionale a şcolii (program, infrastructură şcolară, curriculum-ul, activităţi extracurriculare, servicii de suport educaţional ) astfel încât să împlinească pe cât posibil cât mai multe dintre nevoile beneficiarilor.
  • implicarea elevilor în tot procesul de învăţământ inclusiv în stabilirea de reguli, rezolvarea de probleme şi conflicte, luarea de decizii privind conţinutul sau modul de organizare a activităţilor şcolare etc.
  • folosirea unor metode de predare-învăţare individualizate, adaptate permanent la nivelul şi nevoile copiilor.
  • asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare, bazat pe respect reciproc, reguli clare, negociate, înţelese şi acceptate de către elevi şi profesori. Abordează constructiv conflictele, valorificându-le ca reale oportunităţi de învăţare şi dezvoltare. De asemenea promovează incluziunea şi educaţia multiculturală.
  • existenta unui timp de calitate, momente speciale în care investim în copii informal-  nu se referă neapărat la organizarea unor întâlniri sau activităţi sofisticate ci la folosirea de către dascăl a oricărei oportunităţi pentru a investi în copii. Astfel „timpul simplu” petrecut alături de copil se poate transforma oricând în mult râvnitul „quality time”, fără să trebuiască să planifici lucruri. Fii acolo pentru el, ascultă-l, arată-i că vrei să îl cunoşti, că îţi pasă şi că doreşti să-l ajuţi mai mult să înveţe.